xâm lượng những cuộc xâm lược thất bại

Những cuộc xâm lược thất bại trong lịch sử thế giới

Một số cuộc xâm lược thất bại của các nhà cầm quân với nguyên do chủ yếu là khinh địch, không chuẩn bị quân nhu,