Vườn quốc gia Tongariro

Vườn quốc gia Tongariro

Vườn quốc gia

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn quốc gia Tongariro của New Zealand là