.Vườn quốc gia Noel Kempff Mercado

Vườn quốc gia Noel Kempff Mercado

Vườn quốc gia Noel Kempff Mercado nằm ở phía Đông Bắc thuộc tỉnh Jose Miguel de Velasco, Bolivia

  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn quốc gia Noel Kempff Mercado của