trung tâm lịch sử Scholoss Eggenberg

Thành phố Graz và trung tâm lịch sử Scholoss Eggenberg

Thành phố Graz với khu trung tâm lịch sử Scholoss Eggenberg là một trong những thành phố đẹp nhất của nước Áo.

  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thành phố Graz và trung tâm lịch