tro tàn thần chết

“Tro tàn thần chết” từ vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên của Mỹ

Đám mây phóng xạ hình nấm hình thành sau vụ nổ Castle Bravo.

  Do tính toán sai, vụ thử bom nhiệt hạch có sức công phá lớn nhất của Mỹ với mật danh Castle Bravo vào năm