tìm hiểu lịch sử

Bia đá các khoa thi tiến sĩ thời Lê – Mạc tại Văn Miếu Hà Nội

Bia đá

  Bia tiến sĩ Văn Miếu gồm 82 tấm bia đá khắc các bài văn bia đề danh tiến sĩ Nho học Việt Nam của

Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản

Dưới triều Nguyễn, do nhu cầu phổ biến rộng rãi các chuẩn mực của xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân phải tuân

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Mộc bản

Mộc bản Kinh Phật Thiền phái Trúc Lâm chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là bộ mộc bản gốc,

Châu bản triều Nguyễn

Châu bản

  Châu bản là những văn bản của vương triều đã được nhà vua “ngự phê” bằng mực son đỏ. Châu bản triều Nguyễn là