sự trùng hợp

Những sự trùng hợp kỳ lạ trên thế giới

1. Tiểu thuyết gia nổi tiếng của dòng văn học trào phúng, châm biếm, Mark Twain, sinh năm 1835. Đúng vào ngày ông ra đời