Quần đảo Kvarken

Quần đảo Kvarken và bờ biển Cao

Kvarken hay còn được viết là Quarken theo tiếng Thụy Điển và Merenkurkku theo tiếng Phần Lan là một vùng vịnh hẹp trong khu vực Vịnh lớn Bothnia

  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Quần đảo Kvarken và bờ biển Cao