Nikola Tesla

Thomas Edison vs Nikola Tesla: Khi thương gia gục ngã trước kẻ điên

Thomas Edison (1847 – 1931) là người có công rất lớn trong việc phổ biến sử dụng điện năng thời kỳ đầu

  Cuộc chiến điện năng là một sự kiện có thật trong lịch sử, diễn ra vào cuối thập niên 1880 đầu thập niên 1890