Nicolas Flammel

Nicolas Flammel và lời đồn về hòn đá phù thủy

Mô phỏng nhà giả kim chế tạo ra hòn đá phủ thủy do họa sỹ Joseph Wright vẽ năm 1771.

Theo Acient Origins, nhân loại luôn bị hấp dẫn với ý tưởng được bất tử, từ đó đến nay, những nỗ lực tìm kiếm phương