nhà khoa học vĩ đại

10 phát kiến vĩ đại nhất trong lịch sử vật liệu thế giới

4.200 chuyên gia về vật liệu xây dựng và khoa học từ 68 quốc gia đã tham dự Triển lãm – Hội thảo hàng năm tại