Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Mộc bản

Mộc bản Kinh Phật Thiền phái Trúc Lâm chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là bộ mộc bản gốc,