lịch sử nhân loại

Ai là người giàu có nhất lịch sử nhân loại?

Chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết ai là người giàu có nhất trong lịch sử nhân loại.

Chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết được người giàu có nhất lịch sử nhân loại là một người Châu Phi, nơi vẫn