Lăng tẩm Hoàng gia nhà Minh – Thanh

Lăng tẩm Hoàng gia nhà Minh – Thanh

Lăng tẩm hoàng gia nhà Minh – Thanh

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Lăng tẩm hoàng gia Minh – Thanh là