Kiya

Kiya – Người vợ bí ẩn nhất của pharaoh Ai Cập

Hình phục dựng của Kiya.

Là người phụ nữ nắm giữ vị trí đặc biệt trong trái tim pharaoh Akhenaten nhưng thân thế cũng như cuộc đời của Kiya vẫn