khu núi đá Cappadocia

Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá Cappadocia

Vườn quốc gia Goreme

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá