Khu mộ đá Gochang

Khu mộ đá Gochang, Hwasun và Ganghwa

Khu mộ đá Gochang, Hwasun và Ganghwa nằm ở khu vực phía Tây của Hàn Quốc

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu mộ đá Gochang, Hwasun và Ganghwa của