Khu bảo tồn Sundarbans

Khu bảo tồn Sundarbans

Khu bào tồn Sundarbans là khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc đã công nhận Khu bảo tồn Sundarbans của Bangladesh là Di sản

Khu bảo tồn Sundarbans

Khu bào tồn Sundarbans là khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới

  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc đã công nhận Khu bảo tồn Sundarbans của Bangladesh là Di