huyền thoại

Những chú chó “huyền thoại” trong lịch sử thế giới

Ivan Pavlov cùng cộng sự bên chú chó của phòng thí nghiệm.

Lịch sử nhân loại không chỉ lưu danh các vĩ nhân, mà còn cả các “vĩ khuyển”. Chú chó “phản xạ có điều kiện” của