Di sản văn hóa thế giới tại Belarus

Quần thể lâu đài Mirsky – Di sản văn hóa thế giới tại Belarus

Quần thể lâu đài Mirsky thuộc đất nước Belarus

  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận quẩn thể lâu đài Mirsky của Belarus