chế biến vàng

Vô tình tìm ra phốt pho khi tinh luyện nước tiểu để điều chế vàng

Vô tình tìm ra phốt pho khi tinh luyện nước tiểu để điều chế vàng

  Nhiều người vẫn không hiểu vì sao Hennig Brand lại cho rằng nước tiểu có thể tạo ra chất biến các kim loại khác