chân dung những vị tướng

Chân dung những vị tướng vĩ đại trong lịch sử thế giới

Ngay từ thời trẻ, Alexander đã nổi tiếng với dũng khí của một mãnh sư

  Alexander Đại đế, Napoleon, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… là những vị tướng chỉ huy có tài năng quân sự kiệt xuất lẫy lừng